ET DANMARK I UDVIKLING

Vi skal investere i dem, der skal skabe fremtidens Danmark

Vi skal støtte alle i at hjælpe sig selv. Det er et helt grundlæggende princip i min tilgang til det at være borger i et velfærdssamfund. For at vi kan bringe Danmark fremad, kræver det, at vi er nok på arbejdsmarkedet til at skabe den velfærd, alle har brug for. Så vores virksomheder fortsat kan skabe økonomisk fremgang med kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i landdistrikterne. Det kræver åbne grænser og fri bevægelighed. Kultur er endnu et upåagtet vækstområde. I nye partnerskaber med det private erhvervsliv og offentlige myndigheder skal kulturen bidrage med innovation i nye løsninger.