UDDANNELSE HELE LIVET

 Alle skal have adgang til gode skoler og uddannelse, uanset hvor de bor.

Min erfaring fra højskoleverdenen har lært mig, at uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse og dannelse kan ikke adskilles. Vi skal række ud til alle familier – også dem der har det svært. Vi vil give alle unge et tilbud om ungdomsuddannelse i nærheden af hvor de bor ved at sikre ressourcerne til det og give regionsrådene indflydelse på uddannelsesdækningen. Vi vil fjerne uddannelsesloftet, og vi vil stoppe de årlige 2 pct.-besparelser på uddannelserne, der særligt rammer de små uddannelser i landdistrikterne.