Det går jeg til valg på

Efter mine 5 år i kommunalpolitik har jeg skabt mig et overblik og forsøgt at hjælpe kommunen i den rigtige retning på flere områder. Jeg ser dog hovedsageligt tre punkter, hvor det kommunalpolitiske kommer til kort, og hvor det er landspolitiske problemstillinger. Disse tre områder er:

- Uddannelse

- Miljø/Natur

- Integration

På baggrund af min erfaring, så er det også disse mærkesager som jeg vil have som hovedprioritet på det landspolitiske plan.

Et af de største trusler mod vores danske velfærdssamfund er manglen på varme hænder. Dette gælder flere steder i den offentlige sektor, hvor der eksempelvis til seneste ansøgningsrunde er sket et bekymrende fald af ansøgere til sygeplejeuddannelsen med over 50%. Jeg mener, at vi skal støtte og opmuntre vores unge til at tage del i vores offentlige sektor – både med et økonomisk incitament og med en sikring af tilstrækkeligt fagpersonale. Dette leder mig samtidig videre til min anden mærkesag, integration.

Når vi står i en akut situation med mangel på hænder, så giver det kun mening at inkorporere flere udlændinge på det danske arbejdsmarked. Dette gælder ikke kun i den offentlige sektor, men det skal generelt være nemmere at bidrage til det danske samfund. Den bedste form for integration er ved opbygning af netværk og hverdag, hvilket et dansk erhvervsliv vil kunne bidrage til.

Min stærke interesse for klimamæssige problemstillinger, er også udsprunget af mit arbejde i byrådet i Slagelse. Her har der været eksempler på klimamæssige udfordringer omkring vores kystnære vande og havvandet længere ude. Sagen fra farvandet omkring Stignæs, hvor det sandsynligvis ikke kun er lokale virksomheder som har udledt forurenet vand ved vores kyster, er skræmmende opdagelser. Lignende klimamæssige problemstillinger er naturligvis en del af mine mærkesager - den nationale klimaaftale fra juni 2020 skal omsættes til handling! Ruslands kvælertag på Ukraine har sendt priserne på energi i vejret. Vi må forvente og imødegå at priserne på gas og brændstof stiger yderligere, her skal de grønne energikilder tage over hurtigst muligt.

Hvis du vil være med til at arbejde mod en fælles og grønnere fremtid, så sæt dit kryds ved Troels Brandt til det kommende folketingsvalg.

Radikale venstre i slagelse

Livet leves i kommunes landdistrikter

Radikale venstre i slagelse

Plads til alle

Radikale venstre i slagelse

Kulturkalorier i kommunen

Radikale venstre i slagelse

Uddannelse til alle

Hør mere om vores lokale politik