De Radikale ønsker godt politisk Nytår og vi er godt begyndt. Det brede samarbejde er en realitet i Slagelse Byråd og skal i det kommende år for alvor stå sin prøve. Det har længe været den Radikale mission, at samle og lave bredere politiske forlig idet det forhåbentlig vil tjene kommunen og skabe mere ro internt som eksternt. Den kommunale organisation, vores borgere og erhvervslivet trænger til det. Kommunens samlede omdømme ud af til kan og skal heller ikke undervurderes. Politisk ro og stabilitet er absolut afgørende parametre, at vurdere et blomsterne erhvervsklima ud fra. Og så er jeg selvfølgelig også her realist og klar over, at vi er valgt på forskellige politiske værdier og synspunkter, der ikke altid i dialog kan bygges bro over. Emner der kan kræve en afstemning og et politisk flertal. Vi Radikale var et af de fire partier i byrådet, der på valgnatten endte med at stille os bag Venstre med Knud Vincents som borgmester. Aftalen er siden udvidet med en tilslutningsaftale, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er gået med. 

Jeg tror, at der på lignende vis er mange borgere i Slagelse kommune, der er villige til at bidrage til bredere løsninger og i øvrigt forstår vigtigheden i at prioritere samarbejdet og økonomien, som vi kommer til at rette op på. Vi kan ikke gøre det hele på en gang. Den præmis tror jeg på, at eksempelvis vores foreninger og kulturliv nu godt kan forstå også selv om de ikke selv står først for tur.
Borgerne i Slagelse kommune er nemlig vores råstof, som vi skal have bragt yderligere i centrum. 
Sammen skal vi spille hinanden gode og bedre end det er lykkedes før. 
Valget gav et ekstra mandat til os Radikale i Slagelse byråd idet, Poul Bek Pedersen, fra årsskiftet bliver min nye Radikale makker. Poul er politisk veteran. Han og jeg har i den netop afgående valgperiode kørt et tæt parløb, da Poul var vores lokale Radikale formand. Posten som formand skal derfor nu besættes af en anden blandt den stærke Radikale bestyrelse. Og det afgøres på et ekstraordinært indkaldt møde, som der naturligvis allerede er indkaldt til d. 23.01.22. 
Valget var således også understregning af vores opbakning blandt kommunens borgere. Og lad det være sagt med det samme, at det ansvar agter vi, at tage på os.
Så det er med stor ydmyghed og optimisme, at vi Radikale går en ny valgperiode i møde. 
De mange timer vi allerede har tilbragt med Venstre, Konservative og SF i forbindelse med konstitueringen vidner om ordentlighed og god kemi og tilpas enighed om den politiske kurs for Slagelse kommune. Forhandlingerne med Socialdemokratiet og DF foregik parallelt med, og de var konstruktive og værdige. Alt i alt godt begyndt, som jeg indledte med at skrive.
Tak for det ! Godt Nytår 
Troels B - På vegne af de Radikale

Tænk Nyt - slip håbet og potentialet løs i vores kommune!

Vi så gerne en bredere konstituering med flere partier og mandater med i en kommende konstituering. Det skylder vi jer borgere, kommunens ansatte og erhvervslivet. Placeringen på DI´s liste og omtalen i de nationale medier er frustrerende. Hvem siger egentlig, at borgmesteren i Slagelse kommune, skal findes blandt de største partier? En radikal stemme på mig, er en stærk stemme, og et løft til det kommende samarbejde i byrådet. Støt mig, os og kommunen på en gang! Mine mange år med lederuddannelser og ledelse i praksis vil styrke det kommunale organisatoriske grundlag. I vores byråd, er der brug for en politisk leder, som går efter sagen og det der tjener kommunen. En leder, der kan kunsten i at samarbejde, på tværs af de politiske skel. For selvfølgelig kan vi forandre os i fællesskab. Fælles samtaler giver fælles fremtid. Sammen skal vi videre!

Troels Brandt Radikal Spidskandidat

Jeg kan snart se tilbage på travle 4 år. De Radikale har været i offensiven i forsøget på, at genskabe et byråd, der arbejder for hele Slagelse kommune. Langt fra alt er lykkedes, men meget er blevet forsøgt og mit mandat har arbejdet for fornuften og viljen til at bøje sig mod det, der vil tjene kommunen bedst, såvel på den korte som på den lange bane.

27. januar

STATUS PÅ KOMMUNALVALGET

Det her føles som et lille radikalt jordskred.

Vi skal helt tilbage til 1974 for at finde et radikalt kommunalvalg, der var lige så godt, som dét vi fik i går. Og vi hjalp godt til med Poul Bek-Pedersen i Slagelse kommune. Dejligt med en partikollega i byrådet og der er nok at tage fat på.Forleden kvitterede vælgerne så med det bedste radikale kommunalvalg i vores levetid.Vi er gået frem i hele landet. Vi har ikke kun fremgang i de store byer, men også i de mindre kommuner. Vi er blevet valgt ind 11 nye steder. Haft fremgang i 24 kommuner. Og så har vi vundet en borgmesterpost på Fanø.

Radikale venstres mærkesager

Konkrete mærkesager

KLAR TIL KOMMUNALVALG 2021

  • De sidste 12 år i Slagelse Kommune bærer præg af personfnidder, egne dagsordner og blokpolitik. Vi skal lave brede flertal og arbejde sammen for hele kommunens skyld. Derfor er det brede sammenarbejde min største prioritering!
  • Vi skal have bedre løbende økonomiopfølgninger internt for at kunne følge op med politiske beslutninger.
  • Udbyg infrastrukturen med fiber- og mobilnet i hele kommunen fordi det skaber bedre muligheder for bosætning.
  • Vi skal gå all in på det kommende Campus Slagelse og dets samarbejde og rekruterring med ehvervslivet by fordi det skaber arbejdspladser.
  • Den nationale klimaaftale fra Juni 2020 skal omsættes til handling.

RADIKALE VENSTRE

Radikale venstre i slagelse

Livet leves i kommunes landdistrikter

Radikale venstre i slagelse

Plads til alle

Radikale venstre i slagelse

Kulturkalorier i kommunen

Radikale venstre i slagelse

Uddannelse til alle

Hør mere om vores lokale politik