Uddannelse hele livet

Uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse er en investering i regionens borgere, i vores fællesskab og i vores fremtid. I Sjællands Storkreds har vi hele uddannelsespaletten, og vi arbejder fortsat på at forbedre regionens studiemiljøer - herunder at sikre flere studieboliger.

En region i udvikling

Corona har ændret vores hverdag, også selvom vaccinelyset er blevet tændt. Detailhandlen, kulturlivet og de små/mellemstore virksomheder er i knæ. Vi skal især have fokus på genopretningen af disse erhverv.

Mere grøn handling

Vores handlinger i dag er afgørende for regionen og landets bæredygtige omstilling, og derfor skal vi producere og forbruge grønnere. Dette er blevet yderligere akutaliseret ved Ruslands invadering af Ukraine - vi skal være uafhængige af den russiske gas. 

Det gode liv leves også på landet

Jeg har som tidligere formand for Lokalrådet Hashøj Nordsvest og Landudvikling Slagelse arbejdet med lokale udviklingsplaner (LUP). Denne udvikling af lokalområder landet over vil jeg fortsat arbejde for, da jeg vil være landdistrikternes stemme i folketinget. 

Plads til alle

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med udsatte børn og deres familier, som har behov for hjælp til at hjælpe sig selv. Jeg ønsker et sammenhængende Danmark, hvor alle har lige muligheder uanset skolegang, hudfarve og religiøs overbevisning - det er folks handlinger der tæller!

Kulturinstitutioner i vores region

Vores kultur- og foreningsliv binder vores civilsamfund sammen. Disse områder har svære betingelser i øjeblikket, og de kræver derfor et ekstra fokus. Ofte er kulturen et underprioriteret indsatsområde. Det nystiftede analyseinstitut for kultur skal bruges som støtte til de kulturelle prioriteringer i vores land.