Uddannelse hele livet

Uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse er en investering i kommunens borgere, i vores fællesskab og i vores fremtid. I Slagelse Kommune har vi hele uddannelsespaletten, og vi arbejder fortsat på at forbedre kommunens studiemiljø - herunder at sikre flere studieboliger.

En kommune og region i udvikling

Corona har ændret vores hverdag, også selvom vi ser vaccinelyset blive tændt. Detailhandlen, kulturlivet og de små og mellemstore virksomheder er i knæ. Vi skal især have fokus på genopretningen af disse erhverv.

Mere grøn handling

Vores handlinger i dag er afgørende for kommunes bæredygtige omstilling, og derfor skal vi producere og forbruge grønnere. I Slagelse Kommune er der flere virksomheder som påtager sig sit ansvar overfor miljøet, hvor f.eks. SK Forsyning viser vejen i disse år.

Det gode liv i landdistrikterne

25.000 af kommunens borgere bor udenfor Slagelse by. Jeg har som tidligere formand for Lokalrådet Hashøj Nordsvest og Landudvikling Slagelse arbejdet med lokale udviklingsplaner (LUP). Denne udvikling af lokalområderne vil jeg fortsat arbejde for, da jeg betragter mig som landdistrikternes stemme i byrådet.

Plads til alle

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med udsatte børn og deres familier, som har behov for hjælp til at hjælpe sig selv. Jeg ønsker en sammenhængende kommune, hvor alle har lige muligheder uanset skolegang, hudfarve og religiøs overbevisning - Det er folks handlinger der tæller. 

Kultur i vores kommune og region

Vores kultur- og foreningsliv binder vores civilsamfund sammen. Disse områder har svære betingelser i øjeblikket, og de kræver derfor et ekstra fokus. Dette gælder b.la. vores talentklasser indenfor idræt og kultur, som er et vigtigt element for de unges sundhed.