Borgmesterkandidat i Slagelse Kommune

  • Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
  • Top 4 på din stemmesedel
  • Byrådsmedlem i Slagelse Kommune

I skal sætte krydset ved de Radikale og gerne ved mig...

Vores politik peger hverken mod højre eller venstre - men fremad mod en bedre fremtid for vores børn. Vi vil ikke lade os begrænse af, at løsninger skal findes i en bestemt fløj. Jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger i fællesskab, og jeg vil gøre mit for at i morgen bliver bedre end i går. 

Troels Brandt

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Radikale Venstre

 

Stem lokalt på Troels Brandt fra Radikale Venstre

Morten Østergaards anbefaling

"Troels Brandt stiller op som borgmesterkandidat for Radikale Venstre i Slagelse Kommune. Han kæmper for at samle byrådet og skabe politik i samspil med borgerne. Samarbejde er vejen frem. Stem på Troels d. 21. november og vær med til at sikre, at Slagelse Kommune kan sætte ting på dagsordenen, der betyder noget.

Kalender Kommunalvalg 2017

KALENDER 2017

Du kan møde mig næste gang...

DATO


STED
 

Kommende møder:

________________________

♦ se den fulde kalender

 

KOMMUNALVALG 2017, radikale venstre, Troels Brandt, Slagelse kommune

15. november

Dagen & Morgendagens debat

SÆT SKOLERNE FRI I SLAGELSE KOMMUNE

Vi skal støtte med ressourcer, så også de tværfaglige samarbejder med daginstitutionerne, om børnenes første væsentlige år, er afsættet i en strukturel og kulturel ”turn around”!

Beslutningerne tilbage til skolen:

I dag foregår alt for meget detailstyring af skolerne fra et kontor på rådhuset. Det skal vi væk fra. Grundlæggende mener vi, at ingen beslutning, som kan træffes i klasselokalet, bør flyttes væk fra elever og lærere.

Vi tror på, at den enkelte skole er bedst til at udvikle undervisningen, så den passer bedst til den enkelte elev og lærer. Det giver en højere kvalitet i undervisningen og tager mere hensyn til den enkelte elevs behov, potentialer og udfordringer.

Jeg vil arbejde for, at vi fjerner alle unødvendige regler og procedurer, som tager beslutningskraften væk fra den enkelte skole, og som tager unødvendig tid fra den enkelte lærer. Jeg vil også arbejde for, at man indfører et princip om altid at høre skolerne og drøfte i byrådet, om en konkret, kommunal regulering er nødvendig -  eller om det kan overlades til skolerne selv.

Mit mål er, at den enkelte skole får de bedste rammer og frihed til at udfolde en stærk skole med plads til, at alle børn kan udvikle sig fagligt og socialt i fællesskab. Og at skolen får mulighed for selv at udvikle sine værdier og mål i samarbejde med børn og forældre. Jeg er sikker på, at det vil give den enkelte skole mere ejerskab og bedre sammenhold. Til gavn for det enkelte barn, fællesskabet og sammenhængskraften i vores skoler. Læs mere ...

TROELS BRANDT

Radikal spidskandidat
Falkensteenvej 4. 4200
Mobil. 20905103

SÆT SKOLERNE FRI I SLAGELSE KOMMUNE

KOMMUNALVALG 2017, radikale venstre, Troels Brandt, Slagelse kommune

13. november

Støtte og forventninger til Erhvervslivet!

5 ERHVERVSPOLITISKE UDFORDRINGER

Slagelse Erhvervsråd ønsker et erhvervspolitisk fokus i den kommunale valgkamp, da den erhvervspolitiske dagsorden er helt afgørende for mulighederne for, at den gode nuværende vækst i job og tilflytning kan fortsætte. Derfor vil Slagelse Erhvervsråd gerne kvittere for, at Sjællandske har valgt at reservere spalteplads til denne erhvervspolitiske udfordring, hvor vi vil udfordre alle partiernes spidskandidater til en erhvervspolitisk duel.
________
FAKTA

Slagelse Kommune er igennem de sidste 4 år steget fra en placering som nr. 91 i 2013 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, til nu nr. 13 i 2017.

UDFORDRING NR 1
Hvordan vil I sikre, at den gode placering i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, ikke blot fastholdes men fortsætter yderligere op på listen?

SVAR
Undersøgelsen er en indikation på erhvervsklimaet – et øjebliksbillede. Og et væsentlig parameter.

Men i vores udvidet svar handler det ikke alene om en topplacering på DI liste, men om en grundlæggende turnaround, så vi incitament støtter og fremmer grønne omstillinger i kommunen.

Vi vil i tillæg arbejde for en ambitiøs, grøn og moderne erhvervspolitik, der gennem et fortsat fokus styrker kommunale virksomheders vilkår og fremmer den private jobskabelse. En erhvervspolitik, der understøtter kommunens virksomheder i at omstille sig til den cirkulære økonomi, hvor genanvendelsen af ressourcer og materialer er i centrum for produktion og forbrug. Og en erhvervspolitik, der skaber langt bedre vilkår for at starte og udvikle virksomhed i kommunen.
________
FAKTA
Meget peger på, at erhvervspolitikken går i den rigtige retning i Slagelse Kommune, men at vi måske ikke får helt udbytte nok at de gode tal, i forhold til etablering og tiltrækning af nye virksomheder og investeringer.

UDFORDRING NR 2
Hvordan vil I sikre, at vi kan tiltrække flere virksomheder og investeringer til Slagelse Kommune?

 

5 ERHVERVSPOLITISKE UDFORDRINGER

Produktionsskole: Centralisering er ikke løsningen

CENTRALISERING...

PRODUKTIONSSKOLE

Centralisering er ikke løsningen
Jeg har arbejdet med unge i mere end 20 år, og har oplevet hvordan besparelser og effektiviseringer rammer de svageste unge. Nej til mere centralisering! Nærhed i opgaveløsningen er vejen frem! Mange af mine forstander kollegaer og deres skoler har allerede veludviklede finmaskede lokale netværk. FGU konstruktionen skal derfor tage udgangspunkt i lokale forhold og i den lokale dialog. Centralisering er ikke en reform som vil være i denne målgruppe af unges interesse. Og jeg frygter for konsekvenser heraf, og min bøn er derfor: dyrk den decentrale dialog og udnyt de allerede etablerede netværk, og lad fagfolk få fortrin 👍

Troels Brandt, Næstformand i forstanderkredsen af Produktionshøjskoler i Danmark

Kalender

Næste gang du kan møde mig er:

SuperBrugsen i Skælskør fylder 100 år
Tidspunkt: 18. maj 2019 fra kl. 8.00
Sted: Carl Medingsvej, Skælskør

Se den fulde kalender her

 

KOMMUNALVALG 2017, Troels Brandt, Radikale venstre, Slagelse kommune

7. november

RADIKALE VIL SKABE RO PÅ DE KOMMUNALE ARBEDSPLADSER I SLAGELSE KOMMUNE


Vi skal have stoltheden og roen tilbage på de kommunale arbejdspladser.

Vi er kommet et godt stykke med borgerinddragelsen og de lokale udviklingsplaner via dialogen med fagprofessionelle i vores kommune.

Men de radikale vil skabe solide resultater i dette felt i den kommende byrådsperiode og det kan støtte forvaltningerne i deres fremtidige kerneopgaver.

En offentlig forvaltning i Slagelse kommune, der skaber fornyelse i fællesskab.

Vi vil en offentlig forvaltning, hvor vi altid spørger os selv, om vi kan gøre det bedre ved at tænke nyt og være opfindsomme.

Vi vil ikke fornyelse for fornyelsen egen skyld, men for at skabe bedre resultater for den enkelte og for fællesskabet.

Udviklingen skal ske med inddragelse af medarbejdere og i tæt samarbejde med brugere og borgere. Innovation kan bestå både i udvikling af opgaveløsning, der matcher behov, og udvikling af nye metoder til samarbejde om at udvikle ny velfærd. Kommunen skal derfor skabe rum for, at alle interessenter har mulighed for at få indflydelse på udviklingen.

En tillidsbaseret kultur med plads til forskellighed og rum for at gå nye veje, er en forudsætning for udvikling og nytænkning. Derfor vil vi gøre op med nulfejlskulturen på områder, hvor det ikke er nødvendigt med nul fejl.

Fejl vil dermed kunne bruges som et værktøj for læring, hvor ledere og medarbejdere bruger erfaringer til at udvikle og forbedre den offentlige service. Læs mere

Formand for 17, 4 udvalget for Borgerdreven Innovation.

Troels Brandt
Radikal spidskandidat
Falkensteenvej 4. 4200
Mobil. 20905103

Vi skal have stoltheden og roen tilbage på de kommunale arbejdspladser.

  • Borgmester kandidat i Slagelse
  • Folketings kandidat i Sjælland Storkreds
  • Nr 5 på listen til Regionsvalget
KOMMUNALVALG 2017

2. november

TIDEN ER LØBET FRA 25-ÅRSREGLEN

Reglen giver kommunerne mulighed for at nedsætte tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer, der er over 25 år.

"Tiden er løbet fuldstændig fra 25 årsreglen"

Det er ikke smart, og det er ikke fornuftigt, og kommunerne skal lade være med at straffe foreninger økonomisk, hvis de får flere voksne medlemmer.

Grundtanken i 25-årsreglen om, at vi skal prioritere, at børn og unge er aktive, er god.

”Men reglen har nogle kedelige bivirkninger. At foreninger må dele sig op for at undgå at miste tilskud, det er spild af frivillige ressourcer.

Vores Kommune bør flytte sig på det her område. I dag ved vi at bevægelsen i vores liv letter presset på den kommunale velfærd. Aktive seniorborgere er ofte i stand til at holde sig ude af vores sundhedssystem. Dermed kan ressourcerne bruges på andre opgaver.

Besparelsen på 1, 8 million, der ifølge SIR formand Jørn C Nielsen,  er på 11 procent må og skal være en ommer!

Troels Brandt
Radikal spidskandidat
Falkensteenvej 4, 4200 Slagelse

Tiden er løbet fra 25-årsreglen

KOMMUNALVALG 2017

24. oktober

GENFORHANDLING AF SAMFUNDSKONTRAKTEN VIL STYRKE VELFÆRDEN

Vi er tilbøjelige til at betragte velfærden som en mulighed for en række erhvervede rettighedsydelser og den forventning er blevet til et nulsumsspil:
Skal jeg eller en anden have en større eller mindre “ydelse” fra den fælles husholdningskasse, som vi kalder velfærd og som alle har sparet sammen til.
Men dermed overser vi en central politisk præmis og forventning. Meget få af disse ydelser giver mening uden at vi  - borgeres egen aktive medvirken i vores eget livs projekt, der er dybt forbundet med det fællesskab, som vi alle er en del.
Derfor har velfærdens kerneområder eksplicit til formål at hjælpe folk til at hjælpe sig selv.
Du/ vi skal hurtigst muligt genindtræde sammen i de aktive, selvhjulpne, engagerede, kompetente og deltagende borgeres arbejdsfællesskab.
Læs mere..

 

GENFORHANDLING AF SAMFUNDSKONTRAKTEN VIL STYRKE VELFÆRDEN

KOMMUNALVALG 2017, Troels Brandt, Radikale venstre, Slagelse kommune

10. oktober

DER ER BRUG FOR KULTUR KALORIER I SLAGELSE KOMMUNE

Forud for kulturmødet på Liselund i morgen tirsdag aften må vi konstatere at kulturens økonomiske rammer er udfordret i det budgetforlig, der har anden behandling i dag mandag. Mange områder er i defensiven - også kulturen skal holde for.

Radikale Venstre vil derfor styrke rammerne for kulturen i Slagelse kommune. Kommunens kultur er dynamisk, og noget vi kan lade os inspirere af.

Kulturen udvikler sig hele tiden og har altid gjort det. Fordi samfundet og verden omkring os konstant bevæger sig, og det påvirker naturligvis kulturen med nye udtryksformer og nye ideer. Heldigvis! - Læs mere ..

DER ER BRUG FOR KULTUR KALORIER I SLAGELSE KOMMUNE

Morten Østergaards anbefaling ved kommunalvalget 2017

"Troels Brandt stiller op som borgmesterkandidat for Radikale Venstre i Slagelse Kommune. Han kæmper for at samle byrådet og skabe politik i samspil med borgerne. Samarbejde er vejen frem. Stem på Troels d. 21. november og vær med til at sikre, at Slagelse Kommune kan sætte ting på dagsordenen, der betyder noget."

Se mere Morten Østergaard's facebookside

Hør mere om vores lokale politik