Den 10. maj 2019

EUROPA ELLER KAOS

Torsdag fejrede vi igen Europadagen. I år skal vi samtidig til stemmeurnerne den 26. maj. Lad det være sagt med det samme: Europadagen blev en festdag!

Læs mere her

Den 5. april 2019

Hurlumhej og protestaktioner i gaderne lørdag

I morgen vil bekymrede forældre til børn i daginstitutioner være at finde på byens gade og stræder. Forældrene er bekymrede over mangel på personaleressourcer. Og med god grund for de første 1000 dage i et barns liv er de vigtigste overhovedet.

Læs mere her

Den 22. marts 2019

Absalon ledelsen, Camilla Wang og Søren Lind Christiansen møder Radikale Venstre

Troels Brandt har inviteret sin Radikale partifælle og MF'er Zenia Stampe til kommunen for at høre om Absalons visionære uddannelsesmission.

Læs mere her

Den 1. marts 2019

En positiv dialog med 'Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm'

Kære Radikale Venstres folketingskandidat
Et valg ligger snart forude; det kan vi ikke komme udenom. I håber alle på at blive stemt ind ved det kommende valg. Nogen for første gang, andre med erfaring. Denne henvendelse drejer sig om Udrejsecenter Lindholm.

Læs mere her

Den 14. januar 2019

Wake up call

Slagelse kommune vil uddannelserne på Campus. Dette understreger det brede budgetforlig med al tydelighed. Men er vi egentlig blevet helt klar over hvilke positive forskelle vi kan opnå, hvis vi får planlagt i god tid?

Læs mere her

Den 29. november 2018

Julen skal være alle hjerters fest

I dag besøger udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg Venstre i Slagelse, og vi skal fra det Radikale Venstres side opfordre til, at I reagerer mod de mange stramninger i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Derfor deler vi julehjerter ud til gode Venstrefolk, der besøger arrangementet med en appel til, at I siger fra og tager afstand fra de kolde hjerters politik.

Læs mere her

Den 21. september 2018

Samtalemorgen om unges vej til uddannelse i bogstaveligste forstand

I dag mødte jeg de unge på vej til deres ungdomsuddannelse for at tale med dem om de nedlægningstruede ruter i Slagelse Kommune og hvad det vil betyde for dem. Jeg mødte Anders på vej til Xclass og Frida til EUD Tech. Begge har de tidligere gået på Skælskør skole og bruger i dag 470R for at komme til og fra deres ungdomsuddannelser. Også Julie er på vej til uddannelse med bus 460 til Kløvermarken under Korsør Produktionshøjskole. Alle har de det til fælles, at de er under uddannelse og er afhængige af busruter i regionen, der nu er truet af regionale besparelser. 

Den 21. august 2018

I top 4 på stemmesedlerne ved alle valgsteder i regionen

Tirsdag aften den 21. august 2018 mødtes en række delegerede i Sjællands Storkreds til et ekstraordinært delegeret møde. På mødet var der afstemning om kredsens spidskandidat og de øvrige 9 folketingskandidaters placering på stemmesedlen. 

Læs mere her

Den 4. juni 2018

Vi fejrede grundlovsdag

I dag har vi fejret grundloven og demokratiet i solbeskinnede Gerlev Legepark i samarbejde med Venstre. Både Troels B. og Zenia Stampe fra Radikale Venstre samt Morten Dahlin og Knud Vincents fra Venstre frembragte budskaber om frihed, lighed og fællesskab for de fremmødte. Mellem talerne havde vi glæde af danseopvisning fra eleverne på Gerlev Idrætshøjskole. Rigtig glædelig grundlovsdag!