EUROPA ELLER KAOS

10. maj 2019

Torsdag fejrede vi igen Europadagen. I år skal vi samtidig til stemmeurnerne den 26. maj 2019

Lad det være sagt med det samme ! Europadagen blev en festdag.

Den 9. maj 1950 blev første spadestik taget, til det vi i dag kender som Den Europæiske Union. Det mener, Radikale Venstres byrådsmedlem Troels Brandt, der af Sjællands Storkreds samtidig er opstillet til Folketinget, at vi fortsat skal markere.

Europa i verden
Når EU står sammen, taler vi med stor vægt internationalt og kan løse massive udfordringer som den nuværende flygtningekrise, international kriminalitet og de menneskeskabte klimaforandringer. EU er Danmarks bedste mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for en langt tættere koordinering af udenrigspolitikken og for at fastholde EU’s position som frontløber i kampen for fred, demokrati, menneskerettigheder og muligheder for alle. Vi skal finde fælles løsninger på store udfordringer i stedet for at vende udfordringerne og hinanden ryggen. Sammen kan vi gøre en forskel. 

2 store verdensomspændende krige på kontinentet
Vi skal huske på, at det hele startede med et splittet Europa efter 2. Verdenskrig, der fik flere europæiske lande til at gå sammen om handel af kul og stål for at forhindre krige i fremtiden og for at skabe øget velstand gennem et overnationalt samarbejde (Den Europæiske Kul- og Stålunion). Op gennem anden halvdel af 1900-tallet var der en stærk vilje til at samarbejde og det samme gjaldt for Danmark, da vi trådte ind i det europæiske samarbejde i 1973.

I dag er EU meget mere end blot handelsaftaler på tværs af lande. Vi har fri bevægelighed på arbejdsmarkedet, åbne grænser for europæiske statsborgere og vi har opbygget stærke relationer på tværs af kontinentet. Vi kan invitere unge til Danmark for at tage en uddannelse. Vi kan lade dem arbejde her og vi kan lære af dem – ligesom de kan lære af os.  

Regionens erhvervsliv i Europa
Men vi må også bare sande, at udviklingen har taget en bekymrende drejning, og at flere og flere lande i EU lukker sig mere og mere om sig selv og deres grænser. Senest har Storbritannien valgt at forlade samarbejdet i 2019 og det der i daglig tale omtales Brexit, måske endda en hard Brexit?  Skaber store udfordringer/konsekvenser for dansk erhverv.  Derudover står de også over for en potentiel toldbarriere, der blot vil forværre de omkostninger, der følger med Storbritanniens exit. 

Eksemplet forstærker blot vores tro på, at vi bedst løfter i fællesskab, og at vi tror på et samlet Europa – for vi har brug for en europæisk alliance mere end nogensinde før.  Vi skal praktisere den samhørighed og åbenhed, som er hele fundamentet for det europæiske samarbejde og demokrati.  Det er i sidste ende den europæiske identitet, der er på spil.

Europas unge i Region Sjælland
På Europadagen sidste år besøgte, Troels Brandt, Zealand Erhvervsakademi og han talte ved den lejlighed til og med eleverne på Serviceøkonom studiet.

I deres studiearbejde, med ledelse af service, hotel og gode oplevelser i turismebranchen, har de unge således også et medansvar for, at understøtte det europæiske fællesskab helt lavpraktisk. Deres jobs, inden for turisme erhvervet, sætter rammerne for kommende turisters oplevelse af regionen, men branchen er samtidig dybt afhængig af, at vi som europæiske borgere frit kan og vil rejse.

I Radikale Venstre er vi stolte af, at vi i Regionen kan stille uddannelsesmuligheder til rådighed for studerende fra lande i EU og i verden. Det er en stærk udvikling, at regionen kan være med til at danne ramme for, at studerende kan skabe relationer på tværs af lande. Derfor er det her også en påmindelse om, at det europæiske samarbejde understøtter menneskelig, økonomisk og samfundsmæssig udvikling og læring.

Det er samtidig med til at understrege, at godt nok er vi først og fremmest danskere, men vi er samtidig europæere med mange muligheder på kontinentet. Det vil de Radikale værne om.

Et kryds på de Radikale den 26/5 er et rugende ja til Europa.
 

Troels Brandt