Energikrisen kalder. Hvor er coronahåndteringens handlekraft blevet af?

Da coronakrisen ramte, igangsatte vi i Danmark en historisk omstilling af vores samfund på rekordtid. I løbet af kun få uger blev alt fra sundhedsvæsen til arbejdsmarked indrettet på nye måder. Vi handlede målrettet og hurtigt. Fordi det var nødvendigt.

Det er mig et mysterium, at vi ikke handler ligeså resolut, nu hvor vi igen står i en krisesituation.

Slagelse motionsuge

Fra 10. oktober til 16. oktober er der fokus på fællesskab og mangfoldighed i hele landet til Danmarks Motionsuge, som er en ny fest for motion og fællesskaber. Også i Slagelse Kommune åbner en lang række klubber, aktivitetscentre, foreninger og private arrangører dørene og inviterer alle interesserede til at prøve noget nyt – helt gratis

Dialogiske rådhuspandekager

På en noget kedelig og grå regnvejrsdag, serverede det Radikale Venstre pandekager foran rådhuset. Demokratiet er stærkest, når mange borgere, store som små, kommer til ordet.

En grøn stemme i Folketinget

En stemme på mig til Folketingsvalget er en stemme, der arbejder for, at vi ikke længere renser norsk olieslam på RGS eller andre steder i Danmark. Havmiljøet lider i Agersøsund som overalt ved de danske kyster. Der er brug for en fælles indsats, baseret på viden og et fælles ansvar blandt politikere lokalt og nationalt.

 

Nye tider for Slagelse Kommune

De Radikale ønsker godt politisk Nytår og vi er godt begyndt. Det brede samarbejde er en realitet i Slagelse Byråd og skal i det kommende år for alvor stå sin prøve. Det har længe været den Radikale mission, at samle og lave bredere politiske forlig idet det forhåbentlig vil tjene kommunen og skabe mere ro internt som eksternt. Den kommunale organisation, vores borgere og erhvervslivet trænger til det.

Sig ja til et fælles EUROPA uden forsvarsforbehold

I dag mandag d. 9. maj, så har vi igen Europadag. Så lad det være anledningen.
For i år skal vi samtidig til stemmeurnerne få uger senere den 01.06.2022
Lad det være sagt med det samme! Europadagen er altid en festdag for os Radikale og valget den 1. juni bliver det forhåbentlig også, men Europadagen i år, står samtidig i skyggen af tragedierne i Ukraine og maner til alvor og aktiv handling. 

Styregruppe nedsat til at tage hånd om PFOS-sagen

Byrådet havde PFOS-sagen på dagsordenen på sit møde den 21. juni, og i forlængelse af byrådets beslutning er der blevet nedsat en styregruppemed deltagelse af repræsentanter fra de relevante fagområder i kommunen samt borgerrådgiveren. Styregruppen har til opgave at sikre koordineringen af den samlede indsats, herunder kommunikation, borgerkontakt og proaktiv behandling af blandt andet muligt erstatningsansvar.

DF fra Borgen blander sig i lokale anliggender

Det er Morten Messerschmidt, der skiller sig ud, og igen blander DF på Borgen sig i lokale anliggender. DF´s næstformand skælder og smælder mod ærkedanske værdier som tolerance,frisind og problematiserer samtidig på almene gyldige og legitime værdier, som retten til en værdig begravelse, i overensstemmelse med det trossamfund, som man bekender sig til.

 

 

Nye toner om Skælskør varmestue

Nye toner om Skælskør varmestue, der tilsyneladende alligevel har reddet
den kommunale støtte, forud for byrådsmødet kommende mandag.
Flertalsgruppen er godt begyndt!
Gør nu arbejdet færdigt og rul også beslutningen tilbage gældende for Kirkens Korshærs varmestue i Korsør. Så vi kan komme tilbage til udgangspunktet. 

Afskaffelse af Ghetto-loven

Baggrund seneste nyt i sagen!
Et Borgerforslag er netop behandlet på Christiansborg.
Det var Ibrahim Fadi El-Hassan fra gruppen Almen Modstand, der sammen med ti medstillere fra København, Aarhus, Ishøj og Slagelse, fremsatte forslaget 16. juni 2020.
Borgerforslaget om at afskaffe "ghetto-loven" fra 2018 og "ghetto-lister havde 55.000 medunderskrivere.

De Radikale har aldrig ment, at Ghettoloven var det rigtige redskab

Træk ikke tæppet væk under varmestuerne

Pointen om den barmhjertige samaritaner er vigtig i sagen om Kirkens korshærs varmestuer Korsør og Skælskør. Vi har brug for det folkelige fællesskab på tværs af samfundslag og religioner i disse år. 

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er et glimrende eksempel, og rummer en central forståelse om det at nære omsorg for hinanden.

 

Valgforbund med SF og KD

”Med dette tekniske valgforbund, så viser vi vejen. SF har i den indeværende byrådsperiode støttet flertalsgruppen og vi Radikale har været i opposition. Dette tekniske valgsamarbejde peger fremad og bygger bro over fortidens politiske positioner. Lad dette forbund tjene som eksempel på, at vi kan finde hinanden, og forbundet vil forhåbentlig påvirke og skubbe på den politiske udvikling i retning af et langt bredere politisk samarbejde i Slagelse byråd”, siger Troels Brandt fra det Radikale Venstre. 

Kontingentstøtte skal give 2-årige et aktivt fritidsliv

De gode vaner starter tidligt i livet. Derfor er det vigtigt, at børn tidligt introduceres til at få et aktivt fritidsliv. Nogen har brug for en ekstra hjælpende hånd ind i fritidslivet, og det hjælper indsatsen HEL Fritid med bl.a. gennem kontingentstøtte. Retningslinjerne for HEL Fritid er netop ændret, så fremover kan børn allerede fra 2-årsalderen få kontingentstøtte. Den tidlige forebyggende indsats er rigtig vigtig. Den nyeste måling fra 2020 viser nemlig, at 17 % af de 3-årige i Slagelse Kommune er kategoriseret som overvægtige.

.

Intiativsag til nedsættelse af en miljømæssig task force

Jeg ønsker at gøre brug af min initiativret med henvisning til paragraf 11 i styrelsesvedtægten.

Før jul målte SK Forsyning meget høje koncentrationer af PFOS ved udledningen fra Korsør Rensningsanlæg. Slagelse Kommunes kildeopsporing har siden påvist, at det er brandskolen i Korsør, som er kilden til forureningen. PFOS er ikke et stof, som der tidligere er blevet målt efter på Korsør Renseanlæg, men det dukkede op i prøver, som blev taget i forbindelse med et EU-projekt, hvor man undersøgte for såkaldte neonikotinoider. Da resultaterne blev bekræftet af yderlige prøver, gik Slagelse Kommune i gang med kildeopsporingen. De Radikale vil gerne rose SK Forsyning for deres arbejde i denne sag, men vi lades samtidig tilbage med bekymringen om, mon vi har lignende miljøsager, der bør komme for dagens lys?

Forurening i Korsør

Igen indhenter fortidens miljøsynder desværre en virksomhed. Stoffet PFOS, som tidligere er benyttet i brandslukningsskum, er fundet i høje koncentrationer, der langt overstiger grænseværdierne.

Sæt skolerne fri i Slagelse Kommune

Vi skal støtte med ressourcer, så også de tværfaglige samarbejder med daginstitutionerne, om børnenes første væsentlige år, er afsættet i en strukturel og kulturel ”turn around”!

Samfundskontrakten vil styrke velfærden

Vi er tilbøjelige til at betragte velfærden som en mulighed for en række erhvervede rettighedsydelser og den forventning er blevet til et nulsumsspil:

Skal jeg eller en anden have en større eller mindre “ydelse” fra den fælles husholdningskasse, som vi kalder velfærd og som alle har sparet sammen til.

 

Behov for kulturkalorier i Slagelse Kommune

Forud for kulturmødet på Liselund i morgen tirsdag aften må vi konstatere at kulturens økonomiske rammer er udfordret i det budgetforlig, der har anden behandling i dag mandag. Mange områder er i defensiven - også kulturen skal holde for.

Radikale vil skabe ro på de kommunale arbejdspladser

Vi skal have stoltheden og roen tilbage på de kommunale arbejdspladser. Vi er kommet et godt stykke med borgerinddragelsen og de lokale udviklingsplaner via dialogen med fagprofessionelle i vores kommune.