Afskaffelse af Ghetto-loven

FOB´s helhedsplan afdeling 26.
Dagsordenen punkt 6 og 7 - Byrådsmødet 21.06.21

Baggrund seneste nyt i sagen!
Et Borgerforslag er netop behandlet på Christiansborg.
Det var Ibrahim Fadi El-Hassan fra gruppen Almen Modstand, der sammen med ti medstillere fra København, Aarhus, Ishøj og Slagelse, fremsatte forslaget 16. juni 2020.
Borgerforslaget om at afskaffe "ghetto-loven" fra 2018 og "ghetto-lister havde 55.000 medunderskrivere.

De Radikale har aldrig ment, at Ghettoloven var det rigtige redskab,
men FOB skal selvfølgelig følge dansk lovgivning og er dermed bragt i et voldsomt krydspres af lovgiverne på Christiansborg og sine beboere i Ringparken. Idet FOB naturligvis skal overholde lovgivningen. I sagsfremstillingen fremgår det, at Ringparken har været at finde på den ”hårde ghettoliste” siden 2010 og skal på den baggrund nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 procent.

FOB erkender i bilag A:
“De sædvanlige beboerdemokratiske processer og afstemning har været udfordret grundet Co- vid-19 situationen.
Der er gennemført følgende processer
Spørgeskemaundersøgelse Workshops/dialogmøder dec. 2020/ jan 2021 Online informations- og dialogmøde jan 2021
Trods bred annoncering af møderne har der været lav deltagelse fra beboerne”

De 4 afdelingsbestyrelse, der udgøre det lokale beboerdemokrati har alle stemt imod udviklingsplanen. Det gør indtryk. Det markante signal kan de Radikale ikke sidde overhørig trods det at FOB’s repræsentantskab fra andre afdelinger i Slagelse kommune og Kalundborg har tiltrådt udviklingsplanen.

For det lokale beboerdemokrati i Ringparken er, hvis vi godkender udviklingsplanen i aften, sat ud af spil.
Det svarer til af den LUP (læs. lokale udviklingsplan) som den ex Hashøj NV engang udarbejdede skulle have været godkendt af et andet lokalråd måske endda uden for kommunen.
Det er absolut ikke hensigtsmæssigt. Det er særdeles voldsomme indgreb i borgernes hverdag i Ringparken, som vi taler om.

De Radikale har været i kontakt med talsmanden for samarbejdsudvalget for de 4 afdelingsbestyrelser, Hussein EL-Khodr,
som er voldsomt frustreret over processen bag udviklingsplanen idet
der i følge ham kun har været ganske lidt aktivitet.
Hussein er klar over præmisserne i Ghettoloven, og vedkender sig, at noget må og skal ske. Men den udviklingsplan, som vi ser her i aften er uspiselig for beboerne i Ringparken

På den baggrund anbefaler De Radikale, at vi udsætter sagen til der er mæglet mellem FOB og de 4 afdelingsbestyrelser. Endvidere anbefaler vi processen styres på et niveau, så de 4 afdelingsbestyrelser føler sig reelt medinddraget.

Vi er klar over at FOB også befinder sig i en vanskelig position, men trods tidspres og organisatoriske udfordringer, så skal de Radikale opfordre til, at FOB trækker i håndbremsen og invitere afdelingsbestyrelser tilbage til forhandlingsbordet trods mandatet fra FOB´s repræsentantskabsmøde.

På den baggrund kan de Radikale ikke anbefale, at vi godkender udviklingsplanen her i aften, men vi vil glæde os over, at se den tilbage med markante aftryk fra de 4 afdelingsbestyrelser. For noget skal gøres.

Mvh
Troels Brandt
På vegne af den Radikale bestyrelse
i Slagelse kommune
Medlem af Byrådet
Økonomiudvalget
Folketingskandidat

Sagen udsat til August måned