Det kommende kommunalvalg d. 21.11.17

SÆT SKOLERNE FRI I SLAGELSE KOMMUNE

Vi skal støtte med ressourcer, så også de tværfaglige samarbejder med daginstitutionerne, om børnenes første væsentlige år, er afsættet i en strukturel og kulturel ”turn around”!

 

BESLUTNINGERNE TILBAGE TIL SKOLERNE:

I dag foregår alt for meget detailstyring af skolerne fra et kontor på rådhuset. Det skal vi væk fra. Grundlæggende mener vi, at ingen beslutning, som kan træffes i klasselokalet, bør flyttes væk fra elever og lærere.

Vi tror på, at den enkelte skole er bedst til at udvikle undervisningen, så den passer bedst til den enkelte elev og lærer. Det giver en højere kvalitet i undervisningen og tager mere hensyn til den enkelte elevs behov, potentialer og udfordringer.

Jeg vil arbejde for, at vi fjerner alle unødvendige regler og procedurer, som tager beslutningskraften væk fra den enkelte skole, og som tager unødvendig tid fra den enkelte lærer. Jeg vil også arbejde for, at man indfører et princip om altid at høre skolerne og drøfte i byrådet, om en konkret, kommunal regulering er nødvendig -  eller om det kan overlades til skolerne selv.

Mit mål er, at den enkelte skole får de bedste rammer og frihed til at udfolde en stærk skole med plads til, at alle børn kan udvikle sig fagligt og socialt i fællesskab. Og at skolen får mulighed for selv at udvikle sine værdier og mål i samarbejde med børn og forældre. Jeg er sikker på, at det vil give den enkelte skole mere ejerskab og bedre sammenhold. Til gavn for det enkelte barn, fællesskabet og sammenhængskraften i vores skoler.

Den kommunale folkeskole kan blive en folkeskole i verdensklasse. Hvis vi vil og tør investere det, der skal til. Det vil Radikale Venstre. Vi vil have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. Men det kræver, at vi giver den enkelte skole mere selvbestemmelse og gør op med detailstyringen fra rådhuset.

Folkeskolen har været igennem store forandringer de sidste år. Der er sket rigtig mange gode og vigtige ting. Men der er stadig hårdt brug for, at vi bliver ved med at holde snuden i sporet og udvikle folkeskolen, så den bliver endnu bedre. For folkeskolen er nemlig også under pres. Flere og flere vælger folkeskolen fra af de forkerte grunde. Hos Radikale Venstre mener vi, at det er en rigtig skidt udvikling.

Mange skoler giver udtryk for, at rammerne er blevet for snævre, og at fjernstyringen har taget over. Det gør hverdagen unødig besværlig, flytter fokus fra skolens formål og tager for meget af lærerens tid med børnene.

Som kommunalpolitikere skal vi selvfølgelig sætte de overordnede rammer for folkeskolen. Men den enkelte skole skal formes af de mennesker, som er i den hver dag; børn, lærere, pædagoger, ledere og forældre. Skolen skal have frihed til at skabe sin egen identitet, som giver liv til den fælles ramme.

Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med børn og unge. Jeg er uddannet socialpædagog og jeg har været ansat i en SFO og jeg har arbejdet med dannelse og uddannelse på Gerlev Idrætshøjskole.

De seneste 14 år har jeg været forstander på Ringsted Produktionshøjskole. Jeg har undervejs taget en diplom i skoleledelse og jeg har skrevet speciale i ledelse af forandringer.

Uddannelse er radikalt hjerteblod, og jeg den rette til at bringe offentlighedens respekt for lærergerningen tilbage på lærerværelserne, så professionsstoltheden kan få et boost.

Det fortjener alle, der arbejder på kommunens skoler børn, unge, lærerstaben og ledelserne. Vi har gjort skolerne fortræd, men det er ikke for sent, at genvinde fodfæstet for fagfolkene.