NYT VALGFORBUND MED SF OG KRISTENDEMOKRATERNE

Pressemeddelse: 

Kristendemokraterne, Radikale Venstre og SF går sammen i et udvidet valgteknisk samarbejde i Slagelse Kommune.

”Med dette tekniske valgforbund, så viser vi vejen. SF har i den indeværende byrådsperiode støttet flertalsgruppen og vi Radikale har været i opposition. Dette tekniske valgsamarbejde peger fremad og bygger bro over fortidens politiske positioner. Lad dette forbund tjene som eksempel på, at vi kan finde hinanden, og forbundet vil forhåbentlig påvirke og skubbe på den politiske udvikling i retning af et langt bredere politisk samarbejde i Slagelse byråd”, siger Troels Brandt fra det Radikale Venstre. 

Jørgen Grüner fra SF tilføjer: ”Vi har brug for, at der kommer ro på, og at der bliver plads til en langsigtet strategi, der kan finde opbakning i brede dele af vores kommune. Vi skal i højere grad lytte til indholdet i forslagene i stedet for at fokusere på, hvem der har formuleret forslaget”.

“Der er brug for en nysgerrighed overfor hinandens tanker og politiske idéer. som ikke er til stede i dag. Det haster med at løfte Slagelse kommune, og her har vi brug for at stå sammen”, slutter Emil Bredahl fra Kristendemokraterne.

Tilsammen vil de tre partier løsrive sig fra den fastlåste blokpolitik og forsøge at samle byrådet, så man i fællesskab kan formulere en retning i forhold til de mest grundlæggende udfordringer. Ud fra valgresultatet vil de tre partier vurdere mulighederne for langsigtede løsninger, der har fokus på at ændre den politiske kultur i Slagelse Kommune.

Også Alternativet har indgået i de spændende snakke og bakker helt op om at arbejde for en bedre politisk kultur i Slagelse kommune. ”Det er afgørende at løsrive kommunalpolitikken fra den fastlåste blokpolitik og forsøge at samle byrådet til et mere konstruktive fremadrettet samarbejde. Vi vil meget gerne være med til at arbejde for at virkeliggøre intentionerne i det nye midtsøgende samarbejde”, siger Mette Herget, der er forperson i Alternativet Slagelse.

Partierne vil samtidig arbejde på at komme med en række fælles udspil i den kommende valgkamp:

  • En langsigtet strategi, der tager højde for det lave skattegrundlag og de mange udsatte borgere
  • Omstilling af Slagelse Kommune til en mere bæredygtig fremtid
  • En humanistisk og respektfuld tilgang til borgerne i Slagelse Kommune

”Vi tror på, at det er tid til, at midten i Slagelse samles og giver plads til den sunde fornuft og en god og respektfuld tone. Vi skal stoppe dæmoniseringen af hinanden og blive mere nysgerrige overfor hinanden og ikke mindst skal vi inddrage borgernes mange synspunkter”.

LÆS ARTIKLEN FRA SN HER