Troels Brandt fra radikale venstre - Tiden er løbet fra 25-årsreglen

RADIKALE VIL SKABE RO PÅ DE KOMMUNALE ARBEJDSPLADSER I SLAGELSE KOMMUNE

Vi skal have stoltheden og roen tilbage på de kommunale arbejdspladser.

Vi er kommet et godt stykke med borgerinddragelsen og de lokale udviklingsplaner via dialogen med fagprofessionelle i vores kommune.

Men de radikale vil skabe solide resultater i dette felt i den kommende byrådsperiode og det kan støtte forvaltningerne i deres fremtidige kerneopgaver.

En offentlig forvaltning i Slagelse kommune, der skaber fornyelse i fællesskab.

Vi vil en offentlig forvaltning, hvor vi altid spørger os selv, om vi kan gøre det bedre ved at tænke nyt og være opfindsomme.

Vi vil ikke fornyelse for fornyelsen egen skyld, men for at skabe bedre resultater for den enkelte og for fællesskabet.

Udviklingen skal ske med inddragelse af medarbejdere og i tæt samarbejde med brugere og borgere. Innovation kan bestå både i udvikling af opgaveløsning, der matcher behov, og udvikling af nye metoder til samarbejde om at udvikle ny velfærd. Kommunen skal derfor skabe rum for, at alle interessenter har mulighed for at få indflydelse på udviklingen.

En tillidsbaseret kultur med plads til forskellighed og rum for at gå nye veje, er en forudsætning for udvikling og nytænkning. Derfor vil vi gøre op med nulfejlskulturen på områder, hvor det ikke er nødvendigt med nul fejl.

Fejl vil dermed kunne bruges som et værktøj for læring, hvor ledere og medarbejdere bruger erfaringer til at udvikle og forbedre den offentlige service.

Vi vil lægge fundamentet for en kultur i det offentlige, hvor ledere og medarbejdere lader nytænkning vokse fra hverdagens erfaringer og hvor der er plads til at afprøve nye idéer i praksis.

En sådan kultur fordrer politisk og ledelsesmæssigt fokus på at eksperimentere.


EN KOMMUNE, DER BASERER SIG PÅ DET, DER VIRKER

Vi vil også en offentlig forvaltning, der baserer sig på viden om, hvad der virker, for at opnå de bedste indsatser for borgerne. Derfor vil vi etablere en praksis, hvor kommunens  offentlige institutioner efterspørger evidens i implementeringen af konkrete indsatser.

Vi ønsker en forvaltning med en stærk læringskultur, hvor evidens og erfaring fra praksis indgår i et tæt samspil og sikrer en kontinuerlig udvikling af opgaveløsningen.

Tilgangen til evidens skal således afspejle den kompleksitet, der eksisterer i den kommunale opgaveløsning.

Rituelle evalueringer skal erstattes med evalueringer, som giver mening og fremmer læring og udvikling af praksis. For os er det afgørende at sætte fokus på lærings- og anvendelsesmulighederne i både den forskningsbaserede viden og i den viden, som stammer fra praksis.

Vores kommunale organisationer bør fremme fornyelse ved at organisere udviklingsorienterede opgaver som en del af de daglige arbejdsgange og strukturer.

Anvendelse af projektorganisering, netværk, workshops og idémøder o.l. kan skabe kobling mellem drift og udvikling.

Nye ideer skal behandles systematisk på ledelsesplan, så deres realiserbarhed og perspektiver bliver klarlagt, og gode ideer kan føres ud i livet.

Anvendelsen af brugerdreven innovation skal øges, fordi indsigt i brugernes behov - i kombination med medarbejdernes faglige viden

kan føre til bedre opgaveløsning. Det kan eksempelvis ske gennem borgerbudgetter, hvor borgerne selv bestemmer over en lille del af det kommunale budget og selv planlægger og gennemfører deres ideer. 

Jeg foreslår, at vi nedsætter os med et politiske ledet sekretariat på borgmestergangen, der fortsætter arbejdet i dette felt i den kommende periode. Vi har ikke råd til at lade værd!

Formand for 17, 4 udvalget for Borgerdreven Innovation.