DF fra Borgen blander sig i lokale anliggender

Det er Morten Messerschmidt, der skiller sig ud, og igen blander DF på Borgen sig i lokale anliggender.

DF´s næstformand skælder og smælder mod ærkedanske værdier som tolerance,frisind og problematiserer samtidig på almene gyldige og legitime værdier, som retten til en værdig begravelse, i overensstemmelse med det trossamfund, som man bekender sig til.

Men Morten Messerschmidt kommer formentlig til at spilde tiden i Kirkeministeriet, og han er forhåbentlig allerede en postgang for sent ude.

Nuvel spørgsmålet om minoriteters mulighed for frit at udøve deres religions begravelsespraksis, har været relevant i flere århundreder, men med Grundlovens principielle indførelse af religionsfrihed burde der i princippet ikke være noget til hinder for, at muslimer kan praktisere en traditionel begravelse.

En række danske kirkegårde over hele landet har allerede gjort, som menighedsrådet v. Sct Peders kirke i Slagelse netop har besluttet sig for.

Alligevel fremturer Messerschmidt og vil bringe sagen til kirkeministerens bord, men det vil heldigvis nok være skønne spildte kræfter takket være loven om begravelse.

Den stigende religiøse mangfoldighed i Danmark fik nemlig regeringen til at ændre begravelsesloven i 1975, og nutidens begravelsesregler er hovedsagelig baseret på loven af 1975 (Begravelsesloven 1975). Disse regler giver myndigheder mulighed for at reservere begravelsespladser for godkendte trossamfund på eksisterende kirkegårde. Godkendte trossamfund har også, ifølge samme lov, mulighed for at erhverve sig land til begravelsesformål. Det betyder, at alle mennesker i Danmark har ret til at blive begravet i dertil indrettede pladser, hvad enten de er medlemmer af folkekirken eller ej

Lokalt tilsagn på plads:

SN kunne forleden berette at Menighedsrådet ved Sct Peders kirke allerede har budt ind med et ledigt område, mens provstiudvalget og dermed Roskilde Stift har godkendt ansøgning og indstilling om at tage 300 kvadratmeter i brug på kirkegården. Her vil gravpladserne udtages efterhånden, som man får brug for dem.

Ikke den eneste muslimske kirkegårdsafdeling i landet:

Der findes allerede i dag muslimske afdelinger i omegnen af 20 stk. kirkegårde fordelt rundt på eksisterende danske kirkegårde, hvor der reserveres en afdeling på kirkegården til muslimske grave i henhold til Kirkeministeriets vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg for kirkegårdsvedtægter. Disse afdelinger forsøger i en vis udstrækning at leve op til muslimske begravelsesforskrifter.

Tilbage er blot at anerkende menighedsrådet v. Sct Peders kirke for deres helt igennem legitime og værdige beslutning.

Sender også et billede. Bekræft venligst for modtagelsen