Forurening i Korsør

Igen indhenter fortidens miljøsynder desværre en virksomhed. Stoffet PFOS, som tidligere er benyttet i brandslukningsskum, er fundet i høje koncentrationer, der langt overstiger grænseværdierne.

Mandag må vi derfor, efter min mening, nedlægge et straks påbud, mens den kommunale nedsatte arbejdsgruppe bestående af SK Forsyning, Miljøafdeling og Brandskolen mhp. yderligere kildeopsporing og igangsætning afværgende foranstaltninger.

Kommunen har fredag anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen om at udtale sig om de udledte mængder af PFOS i Storebælt og Korsør Nor kan have betydning for menneskers sundhed ift. fiskeri og konsum samt badning.

I øvrigt kunne jeg have ønsket, at gruppeformændene i byrådet fik en særskilt orientering, og ikke skulle læse den i avisen. Denne sag er af en karakter, der kalder på tæt politisk opfølgning igennem fælles løsning i byrådet. 

OPDATERING: Jeg har nu brugt min intiativret til nedsætning af miljømæssig task force