Nye tider for Slagelse Kommune

De Radikale ønsker godt politisk Nytår og vi er godt begyndt. Det brede samarbejde er en realitet i Slagelse Byråd og skal i det kommende år for alvor stå sin prøve. Det har længe været den Radikale mission, at samle og lave bredere politiske forlig idet det forhåbentlig vil tjene kommunen og skabe mere ro internt som eksternt. Den kommunale organisation, vores borgere og erhvervslivet trænger til det. Kommunens samlede omdømme ud af til kan og skal heller ikke undervurderes. Politisk ro og stabilitet er absolut afgørende parametre, at vurdere et blomsterne erhvervsklima ud fra. Og så er jeg selvfølgelig også her realist og klar over, at vi er valgt på forskellige politiske værdier og synspunkter, der ikke altid i dialog kan bygges bro over. Emner der kan kræve en afstemning og et politisk flertal. Vi Radikale var et af de fire partier i byrådet, der på valgnatten endte med at stille os bag Venstre med Knud Vincents som borgmester. Aftalen er siden udvidet med en tilslutningsaftale, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er gået med. 

Jeg tror, at der på lignende vis er mange borgere i Slagelse kommune, der er villige til at bidrage til bredere løsninger og i øvrigt forstår vigtigheden i at prioritere samarbejdet og økonomien, som vi kommer til at rette op på. Vi kan ikke gøre det hele på en gang. Den præmis tror jeg på, at eksempelvis vores foreninger og kulturliv nu godt kan forstå også selv om de ikke selv står først for tur.
Borgerne i Slagelse kommune er nemlig vores råstof, som vi skal have bragt yderligere i centrum. 
Sammen skal vi spille hinanden gode og bedre end det er lykkedes før. 
Valget gav et ekstra mandat til os Radikale i Slagelse byråd idet, Poul Bek Pedersen, fra årsskiftet bliver min nye Radikale makker. Poul er politisk veteran. Han og jeg har i den netop afgående valgperiode kørt et tæt parløb, da Poul var vores lokale Radikale formand. Posten som formand skal derfor nu besættes af en anden blandt den stærke Radikale bestyrelse. Og det afgøres på et ekstraordinært indkaldt møde, som der naturligvis allerede er indkaldt til d. 23.01.22. 
Valget var således også understregning af vores opbakning blandt kommunens borgere. Og lad det være sagt med det samme, at det ansvar agter vi, at tage på os.
Så det er med stor ydmyghed og optimisme, at vi Radikale går en ny valgperiode i møde. 
De mange timer vi allerede har tilbragt med Venstre, Konservative og SF i forbindelse med konstitueringen vidner om ordentlighed og god kemi og tilpas enighed om den politiske kurs for Slagelse kommune. Forhandlingerne med Socialdemokratiet og DF foregik parallelt med, og de var konstruktive og værdige. Alt i alt godt begyndt, som jeg indledte med at skrive.
Tak for det ! Godt Nytår 
Troels B - På vegne af de Radikale