Energikrisen kalder. Hvor er coronahåndteringens handlekraft blevet af?

Da coronakrisen ramte, igangsatte vi i Danmark en historisk omstilling af vores samfund på rekordtid. I løbet af kun få uger blev alt fra sundhedsvæsen til arbejdsmarked indrettet på nye måder. Vi handlede målrettet og hurtigt. Fordi det var nødvendigt.

Det er mig et mysterium, at vi ikke handler ligeså resolut, nu hvor vi igen står i en krisesituation. Ovenikøbet en krisesituation med flere sideløbende kriser. Energikrise, klimakrise, sikkerhedskrise og økonomikrise. Dog gudskelov sideløbende kriser med én fælles udvej: Uafhængighed af fossile brændsler.

Men i stedet for at tage fat om problemets rod og fremskynde den grønne omstilling, symptombehandler vi med varmechecks og afgiftslempelser, der hverken løser problemet helt eller halvt.

Her i Region Sjælland er mere end 100.000 husstandene afhængige af dyre og sorte fossile brændsler. Flere beboere ser ind i kolde vintre med lange ventetider på omlægning af deres energi.

Danskere med så massive udfordringer skal ikke spises af med uambitiøse politiske ikke-løsninger. De har brug for en regulær vej ud af de uoverskuelige prisstigninger, de oplever. Og Danmark har som samfund brug for at blive fri af den motor, der driver både inflation, elprisstigninger og høje CO2-udledninger. Det er strengt nødvendigt!

Står det til Radikale Venstre, skal vi på samme måde som under coronapandemien igangsætte en gennemgribende indsats med det formål at gøre hundredtusindvis af husstande fri af gas, olie og træpiller på rekordtid. Vi har lavet en samlet plan med 12 konkrete tiltag, der kan fremrykke den grønne omstilling i danske husstande med 10 år. 

Det kræver arbejdskraft, penge til skrinlagte projekter og hovedrengøring i regler og bureaukrati. Men det er muligt. Med Radikale Venstres fuldt finansierede plan kan tusindvis af danske husstande allerede næste vinter være omlagt til fjernvarme. Til gavn for både økonomi og klimaregnskab.

Tilbage står kun spørgsmålet om, hvad vi venter på. Vi har mobiliseret en kæmpe omlægning af vores samfund, da coronakrisen truede os. Nu truer inflation og tiltagende klimakrise. Hvorfor tøver vi? Coronakrisen lærte os værdien af politisk handlekraft. Den skal vi finde frem igen.