Den grønne stemme i Folketinget

En stemme på Troels Brandt til Folketingsvalget er en stemme, der arbejder for, at vi ikke længere renser norsk olieslam på RGS eller andre steder i Danmark.
Havmiljøet lider i Agersøsund som overalt ved de danske kyster. Der er brug for en fælles indsats, baseret på viden og et fælles ansvar blandt politikere lokalt og nationalt.
På et møde Skælskør for 6 måneder siden, med undertegnede udtrykte vores Radikale miljøordfører i Folketinget Zenia Stampe bekymring over hvad der ligger som tikkende bomber i havmiljøet omkring kysten i hele Danmark. I Skælskør har man haft en voksende bevågenhed det er prisværdigt, men det fritager os ikke for mistanken om, at der ligger mange andre små og store miljøkatastrofer skjult under havets overflade. Og omkring tilsynet med udledninger kan der ofte hurtigt gå ”automatpilot” i behandlingen, en fare, som vi også skal tage fat på. Derfor har Poul-Bek Pedersen, sammen med udvalget Klima og  Miljø igen henvendt sig til Miljøstyrelsen netop for at få sikkerhed for at vi overholder lovgivningen. Vores dilemma er, at danske miljømyndigheder (Miljøstyrelsen med ministeren i spidsen) har en noget valen tilgang til disse spørgsmål med nogle formuleringer om blandingszoner med procentsatser på kvalitetskrav for vand. Retningslinjerne er elastik i metermål, der efter vores vurdering er en metode til ansvarsfraskrivelse, idet man behændigt har lagt en sådan opgave ud til kommunal afgørelse. Ny viden, eksempelvis den ulykkelige sag med PFOS og PFAS-erne bl.a. vores lokale sag i Korsør gør, at miljøstandarder naturligvis kan blive forældede og de må og skal derfor revurderes.
Også her må det gælde, at den socialdemokratiske fagminister og miljøministeriet er nøglen til evt. kommende stramninger på området, så vores kommunale forvaltning får de nødvendige redskaber.
De Radikale går foran for at passe på miljøet, men vi skal rette vores fokus det rigtige sted hen. Anne Bjergvang kunne mere passende og med rette henvende sig til partikollegaen og Miljøministeren mens tid endnu er i stedet for at bombardere vores lokale forvaltning med kritik, der skal rettes mod lovgiverne på Borgen og fagministeren på området.

 

RGS Nordic har Miljøstyrelsens tilladelse til at modtage olieholdigt spildevand fra Norge til nyttiggørelse. Der er tale om spildevand med høj saltkoncentration, som der ikke findes teknologi til at måle forurening på. Derfor fortynder man spildevandet med fersk vand til et punkt, hvor man kan måle forureningsgraden, før rensning og udskilning finder sted. Herefter udledes det rensede vand (saltvand opblandet med fersk vand) til Agersøsund til ovennævnte regelsæt om blandingszoner.
Og der er noget principielt helt forkert i, at vi skal bruge vores kostbare grundvand i rensningsprocessen af importeret spildevand. I den sammenhæng står arbejdet med vores EU initierede nationale havplaner centralt og det er i virkeligheden kun lige krusninger på havoverfladen og der skal gøres meget mere.
Der er skrevet til Miljøstyrelsen med henvisning til sagen for at bede om konkret stillingtagen til RGS Nordics metoder for spildevandsrensning inden udledning til Agersøsund. Vi syntes som de fleste andre, at opblanding med grundvand er forkert. Andet fersk vand, f.eks. renset spildevand kan også benyttes, men her findes også et nationalt regelsæt, som forhindrer flytning af spildevand. Slagelse kommunes miljøafdeling besidder viden og ideer til løsning af problemet, men det kræver Miljøstyrelses medvirken.

Vi har igen rettet henvendelse til Zenia Stampe, der på vegne af den lokale sag forfølger en national afgørelse. 

Vi spørger ind til til spørgsmål nr. 453 vedrørende import af spildevand, hvilke eventuelle tilladelser, der er givet til import mhp. nyttiggørelse. Miljøministeren bedes også afklare, om der er tale om den samme type spildevand, der tidligere er blevet afvist til bortskaffelse, og i hvilket omfang og til hvad, det kan nyttiggøres?