Julen skal være alle hjerters fest

29. november 2018

Kære gode venstrefolk – tøv ikke, tø nu op!

I dag besøger udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg Venstre i Slagelse, og vi skal fra det Radikale Venstres side opfordre til, at I reagerer mod de mange stramninger i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi håber, at I vil læse hele opslaget.

Årsagen til, at vi har fået alt for mange stramninger, er en lov, som regeringen vedtog med opbakning fra S og DF tilbage i 2016. Den blev hastebehandlet, så børn ned til 8 år nu uanset hvor hurtigt, de kommer hertil, skal integrationsvurderes for at få lov til at bo i Danmark med deres mor eller far. Virkelighedens realiteter taler simpelthen imod de gældende regler. Siden loven blev en realitet, har vi set en række ulykkelige sager, hvor børn er blevet udvist og afskåret fra at leve i Danmark med deres familie. Mint, Kateryna og Aphinya er ikke de eneste.

Det bør være et grundlæggende princip, at børn har ret til at bo sammen med deres forældre, når det er for barnets bedste. Hvis man giver far eller mor opholdstilladelse, må man også give deres mindreårige datter eller søn lov til at være her. Vi taler om piger, som på kort tid har lært dansk, og som plejede at gå i den lokale folkeskole. Vi taler om børn, der indgår i en dansk familie, som allerede har formået at leve op til de i forvejen strenge krav, der er til at kunne få familiesammenføring i Danmark. Vi vil i det Radikale Venstre droppe kravet om, at børn skal integrationsvurderes. Lad os give de danskere, der rejser til udlandet og forelsker sig, ret til at bo i deres hjemland sammen med dem de elsker. Hvis mor eller far må være her, kan vi ikke se, hvorfor vi nægter børnene adgang.

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen i 2016 er antallet af børn, der lever i fattigdom, eksploderet. Det er hjerteløs politik. Det ødelægger børnene både nu og fremover. For ikke længe siden var der bred politisk enighed om, at ingen børn skulle vokse op i fattigdom, at ingen børn skulle spærres inde, og at ingen børn skulle skilles fra deres familier. Men sådan er dagens virkelighed ikke. Børn med liv og hverdag i Danmark bliver dømt uegnet til integration og vist ud. Børn bliver skubbet ud i fattigdom gennem kontanthjælpsloftet og fattigdomsydelserne. Børn på centre som Sjælsmark lever under kår, der tydeligt slår skår i både barndom og livet. Og senest synes et bekymrende flertal at ville skrue op for mere straf og indespærring over for børn ned til 10 år.

Derfor deler vi julehjerter ud til gode Venstrefolk, der besøger arrangementet med en appel til, at I siger fra og tager afstand fra de kolde hjerters politik. Det er nu tid til, at vi begynder at sprede håb og glæde om en bedre fremtid i stedet for at fejre stramninger med kage og tage midlerne fra de, der i forvejen har det svært. Lad os samle familierne igen og lad os minde hinanden om, at julen skal være alle hjerters fest.

Den radikale kommuneforening i Slagelse