Wake up call

14. januar 2019

Slagelse kommune vil uddannelserne på Campus. Dette understreger det brede budgetforlig med al tydelighed. Men er vi egentlig blevet helt klar over hvilke positive forskelle vi kan opnå, hvis vi får planlagt i god tid?

For tilbage står nu at ændre på det mindset, så byen kan indrette så på at stille rammer til rådighed for de studerende, så de bliver lidt længere og ikke pendler udefra og ind til deres studier hver dag, men vælger at bosætte sig i deres studieby.

Når Absalon er færdig med deres byggeri ved banen, så er der 2000 studerende, der vil være indskrevet på studierne, når professionshøjskolen er fuld operativ. I kombinationen med de unge fra Syddansk Universitet er det en stor gruppe borgere, der fremover kommer i berøring med vores kommune. Den gode kollektive infrastruktur og offentlige transport til og fra studiet er indlysende, men den udgør måske i virkelighed også en kommunal udfordring idet det er lige så nemt, at komme til sine studier, som det er at komme fra uddannelserne. Med andre ord vi politikere skal ændre vores måde at forstå byudviklingen på.

Epicentret og første fase af ”uddannelseseksplosionen” vil være i omkring Slagelse station. I øvrigt er der nedsat et helheds og masterplan og et samarbejdende 17,4 udvalget med institutionernes ledelser. I næste fase vil et rykind af studerende i denne størrelsesorden, brede sig som ringe i vandet og vi vil opleve efterspørgsel på studieboliger og rammer for kulturaktiviteter. Et behov der endnu er ganske ukendt.

Lad det være sagt med det samme den gl. brandstation er absolut indenfor rækkevidde for en gruppe studerende i deres livs bedste alder. Således vil studieboliger i kombinationen med et unge Kulturhus være et attraktiv placering og understøtte et studiemiljø, hvor kommunen har mere at tilbyde, når der skal kobles af fra forelæsningerne. Bliver de unge bosat i det område? Så er de bosat i centrum tæt på cafeerne og de er ex. tæt på velfungerende idrætsforeninger, der også er inden for en radius af 500 meter.

Det kan derfor ærgre de Radikale, at vi ikke i det mindste kunne være enige om, at Kultur og fritidsforvaltningen kunne få mulighed for at lege videre med baggrund i det vel gennemarbejdede planoplæg efter det seneste byrådsmøde.

Vi har stadigvæk tilbage at se fundamentet på det nye uddannelseskompleks, der hvor Godset tidligere lå, på baneområdet. Men vores planlægning og mindset må afdække og afsløre, at vi hilser vores nye studerende velkommen og at kommunen har meget og mere at byde på end de akademiske discipliner i bygningerne ved vores banegård tilsiger.

Samtidig vil jeg i fællesskab med folketingsgruppen arbejde nationalt for at uddannelse og dannelse ikke adskilles. Vi vil fjerne uddannelsesloftet, og vi vil stoppe de årlige 2 pct.- besparelser på uddannelserne, der særligt rammer de små uddannelser.

Troels Brandt, Radikale Venstre

Byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget
Folketingskandidat Sjællands Storkreds