En positiv dialog med 'Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm'

1. marts 2019

Mail fra Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm

Kære Radikale Venstres folketingskandidat.

Et valg ligger snart forude; det kan vi ikke komme udenom. I håber alle på at blive stemt ind ved det kommende valg. Nogen for første gang, andre med erfaring.

Denne henvendelse drejer sig om Udrejsecenter Lindholm.

Lindholm blev fremlagt sammen med Finansloven d. 30. november. Uden forudgående analyse, uden inddragelse af vigtige samarbejdspartnere (bla. kommunen og borgerne) og uden undersøgelse af alternative placeringer. Radikale venstre stemte heldigvis nej, allerede dengang. Tak for det!

Siden er rigtigt mange fakta kommet frem.

Der vil IKKE være mere styr på de udviste kriminelle udlændinge. De vil få GRATIS færge til Kalvehave. Der er 94 busafgange fra Kalvehave hver eneste dag. De må GERNE overnatte udenfor centeret (feks. hos familie/venner i København, som man ellers flyttede dem væk fra, da de blev flyttet fra Sjælsmark). Ja, man kan konstatere, at Lindholm IKKE løser noget som helst problem! Selv Martin Henriksen, DF, skriver i en mail til mig: ”...det er klart, at man delvist blot flytter problemet....” Så selv dem, der er kommet med forslaget, ved godt, at det IKKE løser noget; det flytter bare et problem.

At Lindholm så samtidigt er vanvittigt dyrt og omkostningstungt (mindst 759 millioner skattekroner), skaber større utryghed for lokalbefolkningen, end hvor de er nu på Kærshovedgård, fordi de udviste kriminelle udlændinge kommer i land i større flokke af gangen, gør jo bare, hele ø-ideen endnu mere til en IKKE – løsning.

Borgerne i Kalvehave – og ja hele Vordingborg kommune – håber inderligt, at Radikale Venstre tør forholde sig til realiteterne, tør være modige og sige nej tak til Dansk Folkepartis ønske om en ø. Og stå fast som et ufravigeligt krav på at det er en dårlig ide!

Hvor står netop du i dette? Tør du stå fast og sige fra, hvis presset fra f.eks. Socialdemokratiet vil komme?

Vi ved godt, at I er imod, men vi vil gerne høre det igen!

Venlig hilsen
på vegne af Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm

Camilla Lai Schmøde

Camilla har givet os lov til at dele korrespondancen. 

Svar fra Troels Brandt

Hej Camilla 

I har efter min mening en rigtig god sag! Ingen tvivl om min og RV’ s støtte både på denne side -men også efter valget! 

Lindholm er, og vil altid være hundedyr værdipolitik af værste skuffe. Og jeg tager klart afstand.

I har samtidig ret i, at Socialdemokratiet stillingtagen er central i denne sag. A stemte blankt i salen, men mødte senere frem i Finansministeriet, og stemte for den første Lindholm bevilling.

Socialdemokratiet er samtidig rykket bag det såkaldte paradigmeskifte. Voldsomt bekymrende for den humanitære solidaritet, og tilsyneladende vil den sociale og humanitære deroute ingen ende tage i A. Jeg skal samtidig oplyse, at det næppe er mig, der kommer til at forhandle i en kommende dronningerunde, på vegne af mit parti😊. Imidlertid er jeg selvfølgelig helt bag ledelsen, som er enig med mig omkring Lindholm, og jeg vil gøre mit til, at det er et af vores ufravigelige krav, at rulle Lindholm finansieringen tilbage, som krav for støtten til en evt. regering med Mette Frederiksen som statsminister. Vores Partileder, Morten Østergaard, 

sagde på vores Nytårstræf i Januar 2019, at vi kan og skal bruge Lindholm pengene på uddannelse i stedet.

Kæmp videre - jeg hjælper gerne og møder gerne frem til yderlige dialog-  måtte I ønske dette?

Mange hilsener

Troels Brandt
Master
Byrådet i Slagelse
Ft kandidat RV
Sjællands Storkreds