OPDATERING I RGS SAGEN

Efter jeg tog fat i Zenia Stampe, blev spørgsmålet om det norske spildevand i Stignæs rejst på Borgen. Her blev flere spørgsmål stilt til miljøministeren.

Eksempelvis: 'Omkring udledningen fra RGS oplyses det, at anlægget ved Stignæs har importeret 1,6 mio. tons olieforurenet vand og lignende typer spildevand gennem de sidste 15 år, og Miljøministeren bedes i den forbindelse redegøre for, hvor meget grundvand, der er brugt på at rense det forurenede vand, og om der i den forbindelse er foretaget en vurdering af grundvandskapaciteten i det omkringliggende område? Og hvordan spiller det i øvrigt sammen med kommunes plan for grundvandsbeskyttelse?'

Nu har Norge svaret på sagen, og de har meddelt at de nu selv har kapacitet til selv at rense spildevandet. Det første skridt mod bedre vandkvalitet i Stignæs er nu taget! En sejr for De Radikale og kommunens borgere.