I top 4 på stemmesedlerne ved alle valgsteder i regionen

21. august 2018

I dag mødte jeg de unge på vej til deres ungdomsuddannelse for at tale med dem om de nedlægningstruede ruter i Slagelse Kommune og hvad det vil betyde for dem. Jeg mødte Anders på vej til Xclass og Frida til EUD Tech. Begge har de tidligere gået på Skælskør skole og bruger i dag 470R for at komme til og fra deres ungdomsuddannelser. Også Julie er på vej til uddannelse med bus 460 til Kløvermarken under Korsør Produktionshøjskole. Alle har de det til fælles, at de er under uddannelse og er afhængige af busruter i regionen, der nu er truet af regionale besparelser. Hvor der er vilje er der imidlertid ofte en vej! Den vej skal vi i den kommende tid finde.

 

Fakta om ruterne hentet fra regionens sagsfremstilling 27.06.18:

460 Korsør – Stigsnæs Havn. Linjen er foreslået nedlagt i 2019. 
Busruten anvendes af 146.000 passagerer årligt og koster regionen 2,8 mio. kr. 

470R Slagelse – Skælskør. Linjen er forslået nedlagt 2019.
Ruten betjener 369.000 passagerer og koster regionen 4,1 mio. kr.