Hurlumhej og protestaktioner i gaderne lørdag

5. april 2019

I morgen vil bekymrede forældre til børn i daginstitutioner være at finde på byens gade og stræder. Forældrene er bekymrede over mangel på personaleressourcer. Og med god grund for de første 1000 dage i et barns liv er de vigtigste overhovedet.

De Radikale har ambitioner for fremtiden. Om bedre livsmuligheder, så vi former fremtiden i stedet for at blive tromlet af den. For vores ambitioner gælder vores børn. De er vores ansvar.

Og vi vil hjælpe fra Christiansborg.

Vi vil give vores børn og børnebørn en generationsgave. Én ekstra milliard kroner hvert år frem til 2025 til vores børn og deres fremtid. Vi vil investere massivt i deres opvækst og uddannelse. Så de kan blive dygtige og glade mennesker, der tror på sig selv og på andre. Så de er klar til at forme fremtiden. Jeg kender de unge fra min hverdag på Produktionshøjskolen og jeg må sande, at hvis vi var begyndt tidligere, med de rette institutionsmiljøer, så kunne vi som samfund være lykkedes bedre og den unge ville tro på, at der var plads i samfundsfællesskabet.

Mulighederne skal ikke alene være forbeholdt dem, der har ressourcerne i forvejen, men er for alle. Det kræver investeringer. Så vi kan sikre gode normeringer i dagtilbud, gøre pædagoguddannelsen bedre og sikre at udsatte familier kan støttes af en hjemmevejleder. Alsidig undervisning i skolen, tilstrækkeligt med vejledning og timer på ungdomsuddannelserne og høj kvalitet på de videregående uddannelser.

Gode uddannelser kan ikke tages for givet. Ikke engang i Danmark. Det viser det seneste år, hvor et klart politisk flertal har stået bag store besparelser i uddannelsessektoren. Gode vaner grundlægges tidligt og nysgerrigheden, der stimuleres hos vores små borgere og som belønnes indenfor de første 1000 dage, vil give barnet et rygstød, der vil varer resten af livet.

Kompetente børn er og bliver vores lands ressource nr. 1.
Og kompetente politikere forstår den præmis!

Troels Brandt, Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds