Slut med norsk spildevand

Zenia Stampe og jeg besøgte Stigsnæs i januar 2021, og herefter kaldte vores miljøordføreren til samråd med miljøministeren Lea Vermelin. To spørgsmål der satte præg på samrådet var:

  • Hvorfor at norsk olieslam skal renses og fortyndes i Skælskør af dansk grundvand og siden udledes til Agersøsund ?
  • Om ikke den norske stat i dag selv har kapaciteten?

I årevis har Miljøministeriet tilladt import fra Norge af olieindustriens spildevand, men nu har Miljøministeriet sagt fra. Ministeriet har gjort indsigelse mod import af affald til RGS Nordic i ansøgning nr. NO 500083.

Dette forhindrer ikke, at industrien søger igen om nye importtilladelser, men afvisningen er vigtig og principiel fordi det kan betyde, at Ministeriet har sat en ny kurs.

Tak til Miljøminister Lea Wermelin for denne melding!

Norsk spildevand hører ikke til ved de danske kyster.