Trelleborg på finansloven

Nu lander Trelleborg snart på finansministerens bord. Det er det radikale byrådsmedlem i Slagelse, Troels Brandt, der har sørget for at få den radikale folketingsgruppe til at prioritere forslaget i partiets finanslovsudspil, der offentliggøres torsdag d. 4. november kl. 11.30 ved et besøg på Trelleborg.

Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe, fortæller, hvordan forslaget endte i partiets finanslovsudspil:

”Troels Brandt havde sat mig i stævne for at tale om spildevand, men så faldt vi i snak om Trelleborg. Han fik lynhurtigt sat et besøg op, så en time senere gik vi rundt på Trelleborg og talte med kommunens projektansvarlige om ringborgenes historie og det spændende projekt, som kommunerne og museerne bag borgene har sat i gang. Siden har vi arbejdet tæt sammen om det forslag, vi præsenterer i dag.”

Kommunerne og museerne bag Danmarks fem ringborge indsendte tidligere på året en ansøgning om at blive optaget på UNESCO’s verdensarvliste. For at styrke formidlingen af ringborgenes historie og øge chancen for at blive optaget på UNESCO-listen, har kommunerne ansøgt Kulturministeren om en særbevilling på finansloven. Men regeringen valgte ikke at tage ringborgene med i sit finanslovsudspil, så nu prøver Radikale at rejse sagen over for regeringen.

”Kommunen har jo prøvet af de officielle kanaler, men når det ikke bærer frugt, så må man jo bruge sine egne kanaler, og Zenia og jeg havde allerede en god dialog om andre lokale sager, og så var det oplagt at tage sagen op over for hende. Jeg er glad for, at det er endt med, at hele den radikale folketingsgruppe bakker op om projektet og tager det med ind i finanslovsforhandlingerne”, siger Troels Brandt, medlem af byrådet i Slagelse.

 

Troels Brandt lægger vægt på den store interesse for vikingetiden og ser Trelleborg som en kæmpe mulighed for Slagelse:

”Vi ved, at der meget stor interesse for vikingetiden, og så sidder vi her i Slagelse med nøglen til en helt unik fortælling om vikingetiden. Der er virkelig et uforløst potentiale, og jeg tror på, at Trelleborg kan blive et ligeså stort trækplaster for Slagelse, som vikingeskibene er det for Roskilde”, siger Troels Brandt.  

Radikale Venstres forslag:

  • At der bevilges 50 mio. kr. i anlægsmidler til en koordineret, sammenhængende formidling af borgene, så borgenes vigtige fælles historie om samlingen af Danmarks rige og overgangen til kristendom kan fortælles i hele Danmark.

Baggrund

De fem ringborge – Trelleborg, Borgring, Aggersborg, Fyrkat og Nonnebakken – blev opført af Harald Blåtand og spillede en central rolle for samlingen af det danske rige og overgangen til kristendommen. De er samtidig enestående eksempler på vikingetidens arkitektur, ingeniørkunst, teknologi og magtdemonstration.

Ringborgene er indstillet som UNESCO verdensarvliste, hvilket vil gøre dem til ’must see’ kulturarv og skabe muligheder for international markedsføring og tiltrækningen af turister.

For at styrke formidlingen af ringborgenes historie og styrke UNESCO-ansøgningen, har museerne og kommunerne bag borgene i samarbejde med lokale turistorganisationer, frivillige og fonde taget initiativ til en række formidlingsinitiativer på de fem borge i form af bygninger, udstillinger og meget andet.

Initiativerne vil løfte formidlingen af ringborgene, belyse den historiske sammenhæng og den fælles fortælling mellem ringborgene samt vise billedet af vikingetidens Danmark i en national og international, storpolitisk kontekst

Kommuner, fonde og museer har allerede finansieret 102 mio. kr., men det samlede budget for formidlingsaktiviteterne er 163 mio. kr.

Trelleborg og Borgring

Ud af de fem ringborge ligger to i Region Sjælland: Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge.

På Trelleborg ved Slagelse planlægges der et internationalt oplevelses- og videnscenter med realisering af Den Genskabte Borg, der er en rekonstruktion af Harald Blåtands borg ved Trelleborg i 1:1. Med rekonstruktionen af det autentiske borgmiljø, vil Trelleborg, Nationalmuseet og Slagelse kommune, give nationale såvel som internationale gæster en helt unik oplevelse af krigeren og krigerens liv på en vikingeborg anno 980. Nye formidlingsformer vil binde det nationale monument, de autentiske genstande og vikingernes fantastiske fortællingen sammen, til én enestående oplevelse. Den genskabte borg forventes anlagt i 2023.

Fundet af Borgring ved Køge blev først offentliggjort i 2014. Indsatsen på Borgring koncentrerer sig om en markering af ringborgen i landskabet og formidling af ringborgene som symbol på et systemskifte til kristendom og centralmagt. Et oplevelsescenter ved Borgrind skal formidle ringborgenes rolle i overgangen fra den nordiske mytologi til systemskiftet. Endelig skal et forskningscenter være arkæologisk feltstation med fokus på vikingetiden og specielt borge. Borgring forventes åbnet i 2024.