Det kommende kommunalvalg d. 21.11.17

5 ERHVERVSPOLITISKE UDFORDRINGER

 

Slagelse Erhvervsråd ønsker et erhvervspolitisk fokus i den kommunale valgkamp, da den erhvervspolitiske dagsorden er helt afgørende for mulighederne for, at den gode nuværende vækst i job og tilflytning kan fortsætte. Derfor vil Slagelse Erhvervsråd gerne kvittere for, at Sjællandske har valgt at reservere spalteplads til denne erhvervspolitiske udfordring, hvor vi vil udfordre alle partiernes spidskandidater til en erhvervspolitisk duel.

 

_________
FAKTA
Slagelse Kommune er igennem de sidste 4 år steget fra en placering som nr. 91 i 2013 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, til nu nr. 13 i 2017.

UDFORDRING NR 1
Hvordan vil I sikre, at den gode placering i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, ikke blot fastholdes men fortsætter yderligere op på listen?

SVAR
Undersøgelsen er en indikation på erhvervsklimaet – et øjebliksbillede. Og et væsentlig parameter.

Men i vores udvidet svar handler det ikke alene om en topplacering på DI liste, men om en grundlæggende turnaround, så vi incitament støtter og fremmer grønne omstillinger i kommunen.

Vi vil i tillæg arbejde for en ambitiøs, grøn og moderne erhvervspolitik, der gennem et fortsat fokus styrker kommunale virksomheders vilkår og fremmer den private jobskabelse. En erhvervspolitik, der understøtter kommunens virksomheder i at omstille sig til den cirkulære økonomi, hvor genanvendelsen af ressourcer og materialer er i centrum for produktion og forbrug. Og en erhvervspolitik, der skaber langt bedre vilkår for at starte og udvikle virksomhed i kommunen.
_________
FAKTA
Meget peger på, at erhvervspolitikken går i den rigtige retning i Slagelse Kommune, men at vi måske ikke får helt udbytte nok at de gode tal, i forhold til etablering og tiltrækning af nye virksomheder og investeringer.

UDFORDRING NR 2
Hvordan vil I sikre, at vi kan tiltrække flere virksomheder og investeringer til Slagelse Kommune?

SVAR
Vi vil også fremadrettet sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed i Slagelse kommune. Samtidig vil vi sikre, at kommunens virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Fremtidens job vil kræve endnu flere kvalifikationer – både praktiske og akademiske. Ikke mindst i lyset af den 4. industrielle revolution, der kan betyde, at op mod 800.000 på det nuværende danske arbejdsmarked inden for de næste årtier automatiseres. Derfor vil vi prioritere uddannelse og efteruddannelse i kommunen og plannerne for vores uddannelsescampus ved Slagelse station skal gennemføres. På kort og langt sigt vil det skabe bedre vilkår for, at vores virksomheder kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Endelig har vi blik for det potentiale, der ligger i vores mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Her vil vi bl.a. arbejde på at tilbyde ordninger, der kan løfte vidensniveauet, så de kan modernisere deres produktion og udvikle deres forretningsmodeller.

_________
FAKTA
Det går på mange måder forrygende i Danmark, med stigende vækst, lav arbejdsløshed og penge der strømmer ind i statskassen – helt præcist 263 mia. kr. mere i statskassen end Finansministeriet og skiftende regeringer har skønnet. Opsvinget er dog truet af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

I Slagelse Kommune har bygge- og anlægsbranchen altid været en betydelig drivkraft for beskæftigelsen, hvorfor det også her gør ekstra ondt, når det ikke er muligt at rekruttere den helt afgørende faglige arbejdskraft.

UDFORDRING NR 3
Hvordan vil I som kommune arbejde for at sikre, en større søgning mod de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og at disse bliver mere anerkendt i folkeskolen?

Kommunes erhvervsskole hører til en af de største i landet! Vi forestiller os forløb i Folkeskolens afgangsklasser, hvor dygtige faglærer laver længerevarende praksisforløb. På den måde møder eleverne faglærte undervisere. Også de relationelt dygtige praktikere fra kommunens 2 produktionsskoler (kommende FGU)  er i stand til at stå for ”Skills Slagelse”, som vil løfte prestigen i de faglærte uddannelser.

MEN en digital revolution er på vej. Vi skal også uddanne til et arbejdsmarked, som ingen kender, og vi skal uddanne os til at kunne træffe kloge valg, når vi får hidtil usete muligheder for at manipulere med natur, biologi og samfundsstrukturer. Det kræver nytænkning, visioner og samarbejde. Vi vil sætte stat, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter sammen for at lave en ’New Deal’, som ruster vores uddannelsessystem til fremtiden. Pejlemærket for en aftale er, at vi skal sikre fleksibel og lige adgang til uddannelse af høj kvalitet gennem hele livet for alle danskere.

Også udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, er en ressource. Dygtige og hårdtarbejdende internationale arbejdstagere bidrager allerede til forskning, udvikling og produktion i Danmark – og medvirker dermed til at skabe arbejdspladser til danskerne.

_________
FAKTA
Mange erhvervsrettede forskere og iagttagere peger på, at især øget iværksætteri har en stor betydning for mulighederne for yderligere vækst i Danmark.

UDFORDRING NR 4
Hvordan vil I som kommune arbejde for at understøtte en positiv iværksætterkultur?

SVAR
Det er relativt nemt at starte virksomhed i Slagelse kommune Men svært at få den til at vokse sig stor. Nye virksomheder står for næsten halvdelen af nettojobskabelsen i Danmark. Og såkaldte vækstiværksættere skaber tre gange så mange nye job som andre nye virksomheder. Derfor skal vi have flere danske vækstiværksættere. Derfor skal vi sætte tidligt ind ! Fra A,B,C til ph.d. skal vi dyrke og udvikle vores børns naturlige kreativitet og nysgerrighed - i stedet for at begrænse den og hegne den inde. Vi skal inspirere vores børn og unge i kommunes institutioner til at turde følge andre veje end den slagne lønmodtagervej. Og på den måde skabe en ny iværksætterkultur i kommunen. Samtidig skal vi turde satse langt mere målrettet på den lille elite af iværksættere – uanset om de er danske eller internationale – der har ideerne og evnerne til at skabe nye transnationale danske vækstsucceser.

_________
FAKTA
For vores medlemsvirksomheder og potentielle nye virksomheder, er gode rammevilkår – herunder kommunale afgifter – helt afgørende for virksomhedernes placering. Slagelse Kommune har i dag hverken dækningsafgift eller byggesagsgebyr, hvilket Slagelse Erhvervsråd ser som et yderst positivt erhvervspolitisk pejlemærke.

UDFORDRING NR 5
Hvordan stiller I jer til disse to kommunale afgifter:
Dækningsbidrag: Nej

Byggesagsgebyr: Noget for noget og en win win:
Til gengæld skal kommunens erhvervsliv stille sig til rådighed med praktikpladser, lærlingepladser for borgere, der skal genindtræde i arbejdsstyrken med forskellige skånehensyn.